استراتژی شرکت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

استراتژی بلند مدت شرکت مهندسین معماری و شهرسازی پردیس آمایش سرزمین

رویکرد و تفکر راهبردی در مدیریت ارگان ها و سازمان های مختلف در سطح دنیا تلاشی هدفمند برای اصلاح و بهبود بهره وری و ارتقای کمیت و کیفیت فرایندهای موثر در تولید محصول اعم از محصولات مادی و دانشی می باشد. گرایش به رویکرد و تفکر راهبردی عمدتا ناشی از تغییر و تحول در پارادیم ها می باشد. تغییر و تحول در پارادایم ها نیز به دلایل زیر می باشد:

  1. تحولات تکنولوژیکی
  2. تحولات نیروی کار
  3. تحولات و تغییر محصول

این شرکت نیز در راستای اصلاح و بهبود بهره وری و ارتقای کمیت و کیفیت خدمات مهندسی (خدمات مشاوره ای) با اتکاء به اصول و فرایندهای برنامه ریزی راهبردی چارچوب فعالیت های فنی-مهندسی را به ترتیب زیر مشخص نموده است:

     الف- هدف کلی فعالیت های فنی و حرفه ای شرکت
     ب- چشم انداز (VISION) شرکت
     ج- ماموریت (MISSION) بخش های مختلف شرکت
     د- اهداف خرد (عملیاتی) و کلان شرکت
     ه- اهداف کمی شرکت در بازه های زمانی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت
     و- راهبردهای (استراتژی های) شرکت

 

الف- هدف کلی فعالیت های فنی و حرفه ای شرکت:

هدف کلی پاسخ جامع به مسایل و موضوعاتی است که شرکت به خاطر آن تاسیس گردیده است. این مسأله تمامی ابعاد و زوایای فعالیت شرکت را تحت تاثیر قرار داده و خواهد داد. هدف کلی فعالیت های فنی و حرفه ای شکل دادن رویکردهای جدیدی در انجام خدمات فنی و مهندسی است. به گونه ای که الگوی جدیدی در ارائه خدمات فنی و مهندسی ارائه گردد که شامل مولفه های زیر باشد:

  • منطبق نمودن خواسته های کارفرمایان با حق الزحمه پروژه ها
  • اجتناب از تطویل و طولانی شدن زمان انجام پروژه ها در راستای واقعی نمودن پیشنهادات پروژه ها با در نظر گرفتن امکانات اجرایی
  • مقابله با انحصار گرایی و مونوپولی در اخذ پروژه ها

 

ب- چشم انداز (VISION):

چشم انداز، تصویر مطلوب، ممکن و واقع گرا و تحقق پذیر شرکت را برای سال های آتی ترسیم می کند. چشم انداز این شرکت برای سال 1412 شمسی به ترتیب زیر تدوین می گردد:

  1. شرکت پردیس آمایش سرزمین براساس مزیت های نسبی و با تکیه بر تقسیم کار تخصصی درون سازمانی و مدیریت دانایی محور به یکی از پنج شرکت برتر ایران در حوزه خدمات مهندسی تبدیل شده است.
  2. شرکت پردیس آمایش سرزمین با استفاده از نیروهای متخصص درون سازمانی و بکارگیری و استفاده همه جانبه از نیروهای متخصص داخلی به یکی از ارائه کنندگان دانش فنی و مهندسی در سطح کشور تبدیل شده است.

 

ج- بیانیه مأموریت (MISSION):

بیانیه مأموریت رسالت بخش های مختلف شرکت را در راستای دستیابی به چشم انداز نشان می دهد.

 

د- رسالت مدیریت شرکت:

تلاش مستمر برای اخذ پروژه های شهرسازی، معماری و ... متناسب با توان و قابلیت های کارکنان شرکت از طریق تعامل سازنده با ارگان ها و سازمان های مختلف دست اندرکار.

 

ه- رسالت کارکنان و پرسنل شرکت:

کوشش و تلاش مداوم برای افزایش سطح رضایت مندی کارفرمایان پروژه ها با ارتقاء و بهبود کیفی امور محوله در راستای تداوم و پایداری در ارجاع پروژه ها توسط کارفرمایان مختلف.

طراحی داخلی