پروژه های انجام شده

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

لیست پروژه های انجام شده

ردیف

نام پروژه

1

طرح تفصیلی (فاز اول آماده سازی) اراضی 55 هکتاری (لکه سفید) خاوران تبریز

2

طرح آماده سازی (فاز2) اراضی 55هکتاری (لکه سفید) خاوران تبریز

3

طرح تفصیلی (فاز اول آماده سازی) اراضی 27هکتاری حریم لوله گاز و 140 هکتاری (فرامنطقه ای) خاوران تبریز

4

طرح آماده سازی (فاز2) اراضی 27هکتاری حریم لوله گاز و 140 هکتاری خاوران تبریز

5

طرح تفصیلی (فاز اول آماده سازی) اراضی 167 هکتاری صیاد شیرازی تبریز

6

طرح تفکیک اراضی 167 هکتاری صیاد شیرازی تبریز

7

نظارت گارگاهی  اراضی 167 هکتاری صیاد شیرازی تبریز

8

طرح تفصیلی (فاز اول آماده سازی) اراضی 55 هکتاری خواجه نصیر مراغه

9

طرح آماده سازی (فاز2) اراضی 55هکتاری  خواجه نصیر مراغه

10

طرح تفصیلی (فاز اول آماده سازی) اراضی 96هکتاری مراغه (شرکت توسعه و عمران فرهنگیان مراغه –بنیاد مستضعفان – مالکان عشرت آباد

11

طرح تفکیک اراضی 96 هکتاری مراغه

12

طرح تفصیلی (فاز اول آماده سازی) اراضی 32هکتاری مراغه (شرکت تعاونی رانندگان درون شهری و قالی بافان)

13

بازنگری طرح تفصیلی (فاز اول آماده سازی ) تیکانلو دیزج آذرشهر

14

تفکیک اراضی 3 هکتاری سپاه مراغه

15

مطالعات انطباق پارکینگ پاساژ قیام شهر تبریز

16

مطالعات انطباق ملک آقای امجد (مراغه)

17

مطالعات و طراحی پارک ائل باغی

18

طرح تفصیلی (فاز اول آماده سازی) اراضی تعاونی مسکن کارگران صنوف تبریز (خانه کارگر) صیاد شیرازی

19

مطالعات شهرسازی و سنجش آثار ترافیکی و طراحی معماری مقدماتی مجتمع تجاری خدماتی سازمان همیاری شهرداری های استان

20

طرح تفصیلی (فاز اول آماده سازی ) اراضی کارکنان شهرداری مراغه

21

طرح تفصیلی (فاز اول آماده سازی ) اراضی کارکنان شهرداری خدا جو

22

طرح تدقیق محدوده طرح جامع مصوب 1374 در جنوب شرق تبریز

23

تهیه طرح تفکیک اراضی تعاونی شماره 1 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

طراحی داخلی