پروژه های در دست انجام

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پروژه های در حال انجام مهندسین مشاور پردیس آمایش سرزمین

 1. مطالعات بازنگری طرح هادی شهر میر آباد آذربایجان غربی
 2. مشاور عامل چهارم (مشاور مادر) شهرک خاوران تبریزاز سال 94 تا سال 97
 3. تهیه طرح تفکیک اراضی شهرداری خاوران
 4. تهیه طرح تفکیک اراضی تعاونی سازمان تبلیغات اسلامی
 5. تهیه طرح تفکیک اراضی تعاونی شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 6. مطالعات طرح 700 هکتاری موسوم به فاز 2 شهرک خاوران تبریز
 7. مطالعات طرح سرمایه گذاری تفرجگاه ائل باغی تبریز
 8. مطالعات منظر شهری (بدنه سازی والزامات نمای ابنیه) شهرک خاوران تبریز
 9. طراحی هتل 5 ستاره دکترکریمی مجموعه شهرک خاوران تبریز
 10. طرح بدنه سازی مهرانه رود
 11. بازنگری تفکیک بلوک های تجاری شهرک صیاد شیرازی
 12. طراحی اراضی 38 هکتاری فرهنگیان واقع در خاوران
 13. ناظرعالی کارگاهی 38 هکتاری فرهنگیان خاوران
طراحی داخلی