هدف کلان و خرد

اهداف کلان و خرد (عملیاتی) شرکت

1- اهداف کلان شرکت:

برای این شرکت دو هدف کلان تدوین شده است که به ترتیب زیر عبارتند از:

- ایجاد زمینه برای حضور موفق در بازارهای استانی و مل

- توسعه و گسترش حوزه های فعالیتی در مقیاس جغرافیایی

 

2- اهداف خرد (عملیاتی)

الف- اهداف خرد (عملیاتی) ایجاد زمینه برای حضور موفق در بازارهای استانی و محلی:

1- توسعه و گسترش امکانات سخت افزاری و نرم افزاری شرکت

2- به کارگیری نیروهای متخصص و کارآمد و شناخته شده با قابلیت و توانمندی های بالا جهت مدیریت پروژه ها

3- تلاش در راستای کاهش هزینه های پیش بینی نشده در راستای تجهیز امکانات فنی و پرسنلی

ب- اهداف خرد (عملیاتی) توسعه و گسترش حوزه های فعالیتی در مقیاس جغرافیایی:

1- تعامل سازنده با نیروهای متخصص و توانمند غیر بومی برای ایجاد و تجهیز دفاتر نمایندگی شرکت

2- برگزاری جلسات مستمر و منظم با مدیران و دست اندرکاران ارگان ها و سازمان های استان های مختلف کشور با اولویت استان های مجاور

 

اهداف کمی شرکت در بازه های زمانی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت

- هدف کمی شرکت در بازه زمانی بلند مدت (افق 1412 شمسی):

دستیابی به درآمد سالانه 500 میلیارد ریال، هدف کمی شرکت تلقی می شود.

- هدف کمی شرکت در بازه زمانی میان مدت (افق 1397 شمسی):

دستیابی به درآمد سالانه 50 میلیارد ریال هدف کمی شرکت تلقی می شود.

هدف کمی شرکت در بازه زمانی کوتاه مدت (افق 1393 شمسی):

دستیابی به درآمد سالانه 4 میلیارد ریال هدف کمی شرکت تلقی می گردد.

 

راهبردهای (استراتژی های) شرکت جهت تحقق بخشیدن به اهداف کلان و دستیابی به چشم انداز

1- راهبردهای شرکت جهت دستیابی به هدف کلان شماره 1 (ایجاد زمینه برای حضور موفق در بازارهای استانی و ملی):

1- شرکت در دوره های آموزشی و پژوهشی جهت ارتقای توانمندی و پتانسیل های اعضای شرکت جهت بازاریابی و ارائه خدمات فنی به ارگان ها و سازمان ها

2- شرکت در نمایشگاه های محلی، استانی و ملی جهت معرفی پروژه ها و خدمات فنی و مهندسی

3- شناسایی اولویت ها و نیازمندی های ارگان ها و سازمان های دست اندرکار و ادامه رهنمودهای برنامه ای برای رفع نیازها قبل از انعقاد قرارداد و هدایت ارگان ها برای عقد قرارداد در زمینه های مورد نیاز

2- راهبردهای شرکت جهت دستیابی به هدف کلان شماره 2 (توسعه و گسترش حوزه های فعالیتی در مقیاس جغرافیایی):

1- شناسایی افراد متخصص و توانمند با توان مالی مناسب در استان های مختلف با اولویت استان های هم جوار جهت ایجاد دفاتر نمایندگی

2- ارائه اختیارات لازم برای افراد متخصص و توتنمند در استان های مختلف جهت اخذ پروژه ها با برند و عنوان شرکت و با لحاظ نمودن حقوق طرفین

طراحی داخلی