مهندس منوچهر زرنشانی اصل

سوابق کاری:

 • مسئول امور شهرستانها در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از سال 1379 لغایت 1382
 • مسئول کنترل اجرای ساختمان در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از سال 1382 تا 1384
 • مدیر عامل و عضو هیأت مدیره تعاونی مسکن اعضاء نظام مهندسی ساختمان از سال 1384 تا 1387
 • عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 1384 لغایت 1387
 • عضو هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 1386 لغایت 1387
 • سرگروه رشته شهرسازی در مهندسین مشاور تک طرح دنا
 • مسئول دفتر محلی مهندسین مشاور نقش محیط در تهیه طرحهای جامع عجبشیر، ‌هادیشهر و آذرشهر سال 1377
 • عضو دفتر حقوقی طراحان و ناظران حقوقی ائل ارک نقش و سرگروه شهرسازی 1391 لغایت 1392
 • مشاور تهیه طرح تغییر کاربری انتقال پادگان تبریز 92-91
 • مشاور تهیه طرح آماده سازی 52 هکتاری تعاونی مسکن راه آهن میانه 92-91
 • مشاور تهیه طرح آماده سازی 50 هکتاری اراضی پادگان میانه 92-91

دوره های آموزشی :

 1. آشنایی با مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان
 2. ساختمانهای با مصالح بنائی
 3. نظارت بر اجرای ساختمانهای بتنی
 4. نظارت بر اجرای ساختمانهای فولادی
 5. ایمنی و حفاظت کار در حین اجراء
 6. نکات ویژه در طراحی و محاسبه سازه های بتنی (مبحث9)
 7. نکات ویژه در طراحی و محاسبه سازه های فولادی (مبحث10)
 8. ژئوتکنیک و طراحی پی
 9. بارهای وارد بر ساختمان

مقالات علمی:

 • مقاله توسعه و برنامه ریزی شهری و منطقه ای در ایران (قسمت اول) – خبرنامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی – فروردین 1380
 • مقاله توسعه و برنامه ریزی شهری و منطقه ای در ایران (قسمت دوم) – فصلنامه پیام ارک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی – سال اول – شماره اول – تابستان 1380
 • مقاله توسعه و برنامه ریزی شهری و منطقه ای در ایران (قسمت دوم) – فصلنامه پیام ارک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی – سال اول – شماره دوم – پاییز 1380
 • مقاله ترافیک شهری، چالشها و چشم اندازها – فصلنامه پیام ارک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی – سال پنجم – شماره 13-14 – تابستان و پاییز 86
 • مقاله حاشیه نشینی و مسکن غیر رسمی – فصلنامه پژوهشی-تحلیلی حوزه ساختمانی – شماره 4 – پاییز 1392

 

طراحی داخلی