درباره شرکت پردیس آمایش سرزمین

درباره ماشرکت مهندسین مشاور پردیس آمایش سرزمین با شماره ثبتی 33078 با دریافت رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در زمینه مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی و با موضوع مشاوره و طراحی پروژه های عمرانی، معماری و شهرسازی، طراحی داخلی، مطالعات در مراحل شناسایی و توجیه فنی و اقتصادی طرح ها، تهیه نقشه اسناد و مدارک و مشخصات اجرایی طرح ها، نظارت بر حسن اجرا و انجام خدمات مشاوره ای مربوط به دوره های بهره برداری و نگهداری و پژوهش و مطالعه در حوزه هنر معماری و ساختمان و تهیه طرح های اجرایی معماری و شهرسازی اعم از ساختمان، آمایش سرزمین، طرح های جامع منطقه ای، شهرستان، شهر و حریم آنها، طرح های هادی شهری و روستایی، تهیه طرح های تفصیلی و آماده سازی اراضی و تفکیک اراضی در سال 1390 در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ایران و در واحد ثبتی شهر تبریز به ثبت رسیده است.

این شرکت با ترکیبی از مدیران و متخصصین جوان در کنار مهندسین باسابقه در کلیه تخصص های مربوط به معماری، شهرسازی و طراحی شهری که شامل اساتید دانشگاه نیز می باشد، مجموعه ای موفق و کارآمد را تشکیل داده است که به پاره ای از فعالیت های اعضا و مشاور در سوابق کاری شرکت شده است.

خدمات این مشاور در راستای اهداف شرکت به طور کلی به شرح زیر می باشد:

  • برنامه ریزی و طراحی مقدماتی تفصیلی پروژه های مسکونی، تجاری، اداری و آموزشی
  • مطالعات و طراحی شهر و شهرسازی
  • طراحی سازه و نظارت بر اجرای ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری و آموزشی
  • طراحی داخلی ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، فرهنگی و چند منظوره
طراحی داخلی