درباره شرکت پردیس آمایش سرزمین

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

درباره ماشرکت مهندسین مشاور پردیس آمایش سرزمین با شماره ثبتی 33078 با دریافت رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در زمینه مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی و با موضوع مشاوره و طراحی پروژه های عمرانی، معماری و شهرسازی، طراحی داخلی، مطالعات در مراحل شناسایی و توجیه فنی و اقتصادی طرح ها، تهیه نقشه اسناد و مدارک و مشخصات اجرایی طرح ها، نظارت بر حسن اجرا و انجام خدمات مشاوره ای مربوط به دوره های بهره برداری و نگهداری و پژوهش و مطالعه در حوزه هنر معماری و ساختمان و تهیه طرح های اجرایی معماری و شهرسازی اعم از ساختمان، آمایش سرزمین، طرح های جامع منطقه ای، شهرستان، شهر و حریم آنها، طرح های هادی شهری و روستایی، تهیه طرح های تفصیلی و آماده سازی اراضی و تفکیک اراضی در سال 1390 در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ایران و در واحد ثبتی شهر تبریز به ثبت رسیده است.

این شرکت با ترکیبی از مدیران و متخصصین جوان در کنار مهندسین باسابقه در کلیه تخصص های مربوط به معماری، شهرسازی و طراحی شهری که شامل اساتید دانشگاه نیز می باشد، مجموعه ای موفق و کارآمد را تشکیل داده است که به پاره ای از فعالیت های اعضا و مشاور در سوابق کاری شرکت شده است.

خدمات این مشاور در راستای اهداف شرکت به طور کلی به شرح زیر می باشد:

  • برنامه ریزی و طراحی مقدماتی تفصیلی پروژه های مسکونی، تجاری، اداری و آموزشی
  • مطالعات و طراحی شهر و شهرسازی
  • طراحی سازه و نظارت بر اجرای ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری و آموزشی
  • طراحی داخلی ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، فرهنگی و چند منظوره
طراحی داخلی