امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

برگزاری جلسه کمیته تخصصی نما و سیمای شهری تبریز در سال 98جلسه کمیته تخصصی نما وسیمای شهری تبریز در سال جاری با حضور اکثریت اعضا در محل معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز برگزار گردید.

این کمیته که به موضوعات تخصصی سیما و منظر شهری به استناد دستورالعمل مصوب «طراحی، کنترل و اجرای نماهای شهری تبریز» رسیدگی و اعلام نظر می‌نماید؛ روز شنبه مورخه 98/02/21 ، جهت بررسی

طرح پیشنهادی مشاور برای الگوی نما و منظر شهری شهرک خاوران تشکیل جلسه داده و جهت بهبود و ارتقا میزان ثمربخشی طرح مذکور ارائه طریق نمود.


 

 

معاون شهرسازی و معماری در این نشست، ضمن تبیین ویژگی‌های خاص شهرک خاوران و نیز نقش و جایگاه کمیته در ارتقا کیفی منظر شهری تبریز، ابراز امیدواری کرد این نوع برخورد تخصصی با مباحث

اجرایی شهرسازی به عنوان الگویی، برای سایر اقدامات مشابه این شهرداری نیز انجام گرفته و همچنان مستمر باشد.

عزتی در این خصوص اعلام نمود: پیرو دو جلسه پیشین و ارائه طرح ارائه شده توسط مشاور برای بدنه سازی و ضوابط و الگوهای نماهای ابنیه شهرک خاوران، کلیات طرح مطالعاتی خاوران با اصلاحات جزئی

مورد تأیید اعضای کمیته تخصصی قرار گرفته و جهت اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 به مبادی مربوطه ارسال خواهد شد.

 

 


لازم به توضیح است که کوی مسکونی خاوران از جمله بافت‌های مدرن توسعه‌ای تبریز می‌باشد که با ضوابط خاصی از نظر عرض گذرها، مساحت قطعات و ضابطه خاص احداث متفاوت از

ضوابط سایر قسمت‌های شهر در حال شکل گیری می‌باشد.

 

 

طراحی داخلی