مجتمع تجاری 80000 متری ارتش

بخش آیکونیک

پروژه های در دست انجام

لیست پروژه های در دست انجام

پروژه های انجام شده

لیست پروژه های انجام شده

استراتژی شرکت

استراتژی پردیس آمایش سرزمین

درباره ما

درباره شرکت بیشتر بدانید

نقشه های شهرسازی

تفکیکی صیادشیرازی

نقشه ها, نقشه های شهرسازی

خانه کارگر1

نقشه ها, نقشه های شهرسازی

ص14 - فرامنطقه ای

نقشه ها, نقشه های شهرسازی

شرکت مهندسین مشاور پردیس آمایش سرزمین

شرکت مهندسین مشاور پردیس آمایش سرزمین با شماره ثبتی 33078 با دریافت رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در زمینه مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی و با موضوع مشاوره و طراحی پروژه های عمرانی، معماری و شهرسازی، طراحی داخلی، مطالعات در مراحل شناسایی و توجیه فنی و اقتصادی طرح ها، تهیه نقشه اسناد و مدارک و مشخصات اجرایی طرح ها، نظارت بر حسن اجرا و انجام خدمات مشاوره ای مربوط به دوره های بهره برداری و نگهداری و پژوهش و مطالعه در حوزه هنر معماری و ساختمان و تهیه طرح های اجرایی معماری و شهرسازی اعم از ساختمان، آمایش سرزمین، طرح های جامع منطقه ای، شهرستان، شهر و حریم آنها، طرح های هادی شهری و روستایی، تهیه طرح های تفصیلی و آماده سازی اراضی و تفکیک اراضی در سال 1390 در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ایران و در واحد ثبتی شهر تبریز به ثبت رسیده است.

این شرکت با ترکیبی از مدیران و متخصصین جوان در کنار مهندسین باسابقه در کلیه تخصص های مربوط به معماری، شهرسازی و طراحی شهری که شامل اساتید دانشگاه نیز می باشد، مجموعه ای موفق و کارآمد را تشکیل داده است که به پاره ای از فعالیت های اعضا و مشاور در سوابق کاری شرکت شده است.

بیشتر بخوانید ...

 

طراحی داخلی